Carree.fi on siirtynyt talovarustepojat.fi.

Laadukkaampaan vapaa-ajan viettoon Blackjack -ohjeet täältä!

Sadevesijärjestelmät ja kattoturvallisuutta edistävät tuotteet

Sadeveden kerääminen ja varastoiminen myöhempää käyttöä varten on ollut tapana jo ammoisista ajoista alkaen. Se onkin järkevää ja säästää paitsi rahaa, myös ympäristöä. Sadevettä on kerätty ahkerasti erityisesti syrjäisemmillä alueilla eri puolilla maailmaa, mutta myös urbaaneissa kaupunkikeskuksissa sadevettä ollaan ryhdytty jälleen keräämään innokkaasti keinona saada ylimääräisiä vesivarantoja.

Yksinkertaisimmillaan sadevettä voi kerätä asettamalla tynnyrin kodin rännin alle. Näin kertyviä vesivarantoja voi hyödyntää esimerkiksi puutarhan kastelemisessa. Suuremmat ja hienostuneemmat sadevesijärjestelmät voidaan asentaa kodin putkijärjestelmän osaksi ja sen avulla voidaan viedä vettä useampaan eri käyttötarkoitukseen kotona. Kerättyä sadevettä voidaan hyödyntää sekä vessan huuhtelemisessa että pyykinpesussa. Joskus jopa juomavedeksi voidaan jalostaa sadevettä, kunhan se käsitellään oikealla tavalla.

Oli sadevesijärjestelmä sitten minkälainen hyvänsä, pitää se sisällään useimmiten kaikki samat peruselementit. Sadevettä kerätään jonkinlaiseen astiaan tai säiliöön, joka sijoitetaan useimmiten rakennuksen katolle tai sellaiseen paikkaan, jonne sadevesi voi tippua ilman esteitä. Lisäksi käytössä on jonkinlainen sadevettä siirtävä järjestelmä, joka siirtää vettä keräysastiasta varastointisäiliöön. Kyse voi mahdollisesti olla putkistosta. Lisäksi sadevesijärjestelmiin kuuluu jonkinlainen varastointiratkaisu, joka voi olla tynnyri tai vaikkapa tankki. Neljäs tärkeä osa on tietenkin jakelujärjestelmä, jonka avulla vesi siirtyy varastosta lopulliseen käyttökohteeseensa, oli kyse sitten kastelujärjestelmästä, pesukoneesta tai esimerkiksi WC:n huuhteluvedestä.

 

Kotona toinen varsin yleinen ratkaisu tai järjestelmä ovat erilaiset kattoturvallisuuteen liittyvät tuotteet. Turvallisuus on todella tärkeä ja huomionarvoinen seikka silloin kun kattoa uusitaan tai suunnitellaan. Markkinoilta löytyy nykyään hyvin monenlaisia kattotikkaita ja muita ratkaisuja, jotka ovat paitsi luotettavia ja turvallisia, myös tyylikkään näköisiä. Niiden avulla voidaan taata turvallinen pääsy katolle aina kun se kaipaa huolenpitoa tai korjausta. Toinen varsin suosittu ratkaisu etenkin pohjoisemmissa maissa ovat lumiesteet. Niiden avulla estetään lumen putoaminen katolta maahan ja siten mahdolliset niistä seuraavat onnettomuudet.